SZKOŁA

e-Biblioteka

Przypomnienie Nauczyciel bibliotekarz pełni dyżury online w dotychczasowych godzinach pracy. Książki można zamawiać kontaktując się przez dziennik elektroniczny (Kinga Pirus), platformę Teams lub maila (kingapirus@gmail.com. Poniżej strony z darmowy...

MegaMisja

W SPANIAŁA P RZYGODA Z M EGA M ISJĄ Pierwsza grupa uczniów właśnie zakończyła swoją przygodę z MegaMisją. Ten bardzo ciekawy i pouczający program Fundacji ORANGE prowadzony był w naszej szkole przez ostatnie dwa lata. Skierowany był do uczn...

Nauczyciele

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI Rok szkolny 2020/2021 Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot/stanowisko  Fechner-Próchnicka Renata   edukacja wczesnoszkolna  Łyko Danuta   edukacja wczesnoszkolna  Smulska Ann...

O Szkole

PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY Historia Szkoły w Chobieni Chobienia była początkowo małą osadą rybacką należącą do kolegiaty w Głogowie. Prawa miejskie nadał jej książę Henryk Brodaty w 1238 r. Na przestrzeni lat przekształciła się w miasteczko lic...

Projekty

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT Mała szkoła duża szansa Miedziana szkoła matematyczna Szkoła z klasą 2.0

Mała Szkoła Duża Szansa

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY OPIS PROJEKTU   INFORMACJE O PROJEKCIE " MAŁA SZKOŁA DUŻA SZANSA ! " Na początku listopada 2010 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni rozpoc...

Miedziana szkoła matematyczna

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY MIEDZIANA SZKOŁA MATEMATYCZNA Projekt Miedziana Szkoła Matematyczna finansowany ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź Nasza Szkoła Podstawowa im.  Bohaterów We...

Szkoła z Klasą 2.0

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 W roku szkolny 2012/2013 Gimnazjum w Chobieni przystąpiło do programu "Szkoła z klasą 2.0". Głównym założeniem programu jest wprowadzenie do szkół...

Sport

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    PROJEKTY Sport w szkole podstawowej Sport w gimnazjum

Gimnazjum

  O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY SPORT W GIMNAZJUM   „Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać”. (Michael Jordan)   Domeną naszej szkoły są dwie dyscypliny sportowe: badminton oraz...

Szkoła Podstawowa

 O NAS    BIBLIOTEKA    ŚWIETLICA    PEDAGOG    SPORT    PROJEKTY SPORT W SZKOLE PODSTAWOWEJ Trening zaczynamy już od najmłodszych lat. W naszej szkole „królują” dwie dyscypliny sportowe: badminton i unihokej. Badminton to znakomity sport....

Wolontariat

Współpraca ze Stowarzyszeniem PALIUM W roku szkolnym 2021/2022 Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem PALIUM w Lubinie. Wspólnie chcemy realizować motto Stowarzysze...