WYCIECZKA KLASY 8 SP i III GIMNAZJUM, DZIEŃ PIERWSZY