UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

Uwaga! Zmiana terminu odpłatności za obiady.

Od dnia 1 lutego 2019r. następują zmiany dotyczące płatności za posiłki w stołówce szkolnej:
należność za obiady “Odbiorca” będzie regulować do dnia 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc korzystania ze stołówki;

(zgodnie z aneksem nr 1/2019 wprowadzanym do umów)


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content