“POPRAWNIE PISZĘ, PIĘKNIE MÓWIĘ”

Dolnośląski Konkurs Polonistyczny „Poprawnie piszę, pięknie mówię”

Nasz język ojczysty jest piękny, a jednym z zadań szkoły podstawowej jest rozwijanie u uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się nim w mowie i piśmie. Już od najmłodszych lat ćwiczymy pisanie i wypowiadanie się w języku polskim. I jak się okazuje, oprócz praktycznych umiejętności, odnosimy też sukcesy w konkursach, które skierowane są do uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

W ostatnim czasie, po eliminacjach szkolnych, siedmioro uczniów klas trzecich reprezentowało Szkołę Podstawową w Chobieni podczas rejonowego etapu Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego „Poprawnie piszę, pięknie mówię”, który odbył się w Chojnowie. Po raz kolejny dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie poprawnego posługiwania się językiem polskim – napisały dyktando oraz stworzyły wypowiedź pisemną na zadany temat. Spotkanie byłą doskonałą okazją do integracji uczestników oraz towarzyszących im nauczycieli, a wszystko to dzięki gospodarzom, którzy wykazali się wielką gościnnością. Uczniowie, poza uczestnictwem w konkursie, spotkali się również z rówieśnikami, którzy podobnie jak oni, zaangażowani są w program Fundacji Orange „MegaMisja”.

Podczas ferii zimowych Rejonowe Komisje Konkursowe podały do wiadomości wyniki zmagań polonistycznych w poszczególnych obwodach. Troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do trzeciego, wojewódzkiego etapu konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu w Chojnowie, a Ani, Marysi i Mateuszowi życzymy powodzenia podczas ostatniego etapu zmagań konkursowych, który odbędzie się dnia 14 marca br. we Wrocławiu.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content