WARSZTATY PRZYRODNICZE

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Dnia 11 listopada br. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjno-warsztatowe z przedstawicielem stowarzyszenia EduSilesia.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej – klasy II i III. Tematyka zajęć dotyczyła fauny i flory nadodrzańskiej, a przede wszystkim walorów przyrodniczych „Krainy Łęgów Odrzańskich”, w tym również naszej gminy. Uczniowie usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat życia przeróżnych gatunków roślin i zwierząt mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Odry.
W ramach warsztatów dzieci własnoręcznie przygotowały pachnące, lawendowe woreczki z wykorzystaniem surowców wtórnych.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content