UWAGA KONKURS!!! „FLORA I FAUNA NAROCZYCKIEGO ŁĘGU”

KONKURS „FLORA I FAUNA NAROCZYCKIEGO ŁĘGU” skierowany jest do uczniów klas IV –VIII. Forma albumowa powinna zawierać opis łęgu, obszar zasięgu, roślinność, ptactwo i inne rzadkie gatunki zwierząt. Praca powinna być wzbogacona ilustracjami, zdjęciami. Konkurs z Nagrodami wpisuje się w projekt ekologiczny realizowany przez szkołę w bieżącym roku szkolnym i będzie oceniany w kategoriach wiekowych IV-VI oraz VII-VIII. Termin składania prac do 20 listopada 2020 r. nauczycielowi przyrody i biologii.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content