KODOWANIE

„Bezpieczny Dolnoślązak” 2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

Zgodnie z zapowiedzą inspektora danych osobowych pani Alicji Grzesińskiej – Świętek, zamieszczamy dziś instrukcję kodowania wiadomości zawierających ważne dane osobowe, przesyłanych drogą elektroniczną. Warto zapoznać się z instrukcją i pamiętać o tym bardzo prostym, a za razem bardzo ważnym sposobie ochrony swoich danych.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w Internecie!!!

„Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!

Instrukcja zabezpieczania danych przekazywanych drogą elektroniczną – 2 sposoby

 1 sposób

Instrukcja szyfrowania pliku/katalogu z wykorzystaniem programu tworzącego archiwum

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o bezpłatny program 7-zip.

Jeżeli nie macie tego programu w pierwszej kolejności należy go zainstalować korzystając ze strony https://7-zip.org.pl/

Jest tam informacja ściągnij – klikacie np. w drugą pozycję ściągnij i postępujecie według pokazywanych instrukcji. Po zainstalowaniu programu postępujecie według instrukcji poniżej .

 1. Napiszecie swoje dane w programie Word – do nauki wystarczy jak napiszecie samo imię i klasa. Zapiszecie ten pik np. na pulpicie pod nazwą MOJE DANE. Następnie klikacie prawym przyciskiem myszy na plik MOJE DANE i należy wybrać opcję „7-zip”. Gdy pojawi się roszerzenie należy wybracie opcję „Dodaj do archiwum”.
 • Wśród dostępnych opcji, należy odnaleźć „Wprowadź hasło”.
 • W polu „Wprowadź hasło” należy wpisać hasło, którym ma być zaszyfrowany plik lub katalog. W polu „Wprowadź ponownie hasło:” ponownie należy wpisać hasło w celu weryfikacji poprawności wpisanego hasła.
 • Zostanie utworzony nowy plik o rozszerzeniu „.7z”, który jest zabezpieczony hasłem.
 • Plik można bezpiecznie przekazać pocztą e-mail
 • Z poziomu poczty e-mail nie będzie możliwe otwarcie pliku. W celu uzyskania dostępu do zawartości, należy plik zapisać w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „wypakuj”.
 • Po podaniu hasła, plik zostanie odszyfrowany.
 • Hasło należy przekazać ustaloną drogą komunikacji, inną niż wiadomość, w której jest przekazywany zabezpieczony hasłem plik np. telefonicznie.

2 sposób

Instrukcja zabezpieczania pliku (np. Word, Excel, Acces) hasłem. – Ten sposób nie wymaga ściągania programu ale jest uzależniony od wersji pakietu OFFice

 1. Napiszcie swoje imię i klasę w Word. Następnie w zależności od wersji pakietu Office, należy kliknąć na „Plik” w górnym lewym rogu menu lub okrągły guzik znajdujący się w lewym górnym rogu.
 2. Następnie należy wybrać opcję „Informacje”.
 3. Należy kliknąć na opcję „Chroń dokument”, po czym z wybrać w menu: „Szyfruj przy użyciu hasła”.
 • Pojawi się nowe okno dialogowe, w które należy wprowadzić  i zatwierdzić wybierając ”OK”.
 • Po zapisaniu pliku, jego otwarcie będzie wymagało podania ustalonego hasła. I Wysyłacie ten plik jako załącznik do wiadomości na wskazany adres e-meil.
 • W celu usunięcia hasła, należy ustawić nowe puste hasło i zapisać plik.
 • Hasło należy przekazać odbiorcy ustaloną drogą komunikacji, inną niż wiadomość, w której jest przekazywany zabezpieczony hasłem plik np. telefonicznie.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content