SPRAWNE PIERWSZAKI

Szkoła Podstawowa w Chobieni przystąpiła w roku szkolnym 2020-2021 do programu „Sprawny Dolnoślązaczek”. Program realizowany jest w klasach pierwszych. Celem projektu jest uaktywnienie dzieci w klasach I – III szkół podstawowych poprzez stosowanie ciekawych form realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku zdobywają różne sprawności fizyczne. Lekcje wychowania fizycznego są zaplanowane i przeprowadzone tak, aby dzieci nabywały umiejętności, które pozwalają im zdobyć poszczególne sprawności. Uczą się poprzez dobrą zabawę. Dzięki wdrożeniu programu szkoła otrzymała bezpłatny sprzęt do ćwiczeń fizycznych.

Efekty realizowania programu:

Dzieci znają swoją budowę i funkcję poszczególnych części ciała, swoją sprawność i możliwości wykonywania czynności oraz doskonalenia się poprzez ćwiczenia.

Znają swoje miejsce w grupie, zadania i obowiązki wobec innych, rozumieją jakie efekty przynosi wspólny wysiłek w dążeniu do osiągnięcia celu.

Wiedzą na czym polega zasada czystej gry i stosują ją podczas rozgrywek.

Bezpiecznie korzystają z przyborów i przyrządów do ćwiczeń oraz wykorzystują je podczas zabaw i gier.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content