ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE

Dzień 16 czerwca 2021 r. upłynął uczniom klas I-III pod hasłem „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, i był podsumowaniem wszystkich działań podejmowanych przez nauczycieli klas I- III mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia. W ciągu roku szkolnego uczniowie poszerzali swoją wiedzę na ten temat, brali udział w zabawach edukacyjnych, układali hasła zachęcające do spożywania warzyw i owoców oraz wykonywali plakaty o tematyce prozdrowotnej.

Dzień rozpoczął się od konkursów wiedzy o zdrowym odżywianiu. Nauczyciele przyznali, że wiedza uczniów na ten temat jest duża i nierzadko w wyłonieniu zwycięzców klasowych konkursów decydowała dogrywka.

Wszystkie dzieci zgodnie podkreślały, że ruch pełni bardzo ważną rolę w ich rozwoju i chętnie wzięły udział w zajęciach ruchowo- tanecznych, podczas których, pod przewodnictwem pana Piotra, tworzyły układy taneczne  oraz wykonywały zadania ruchowe, w których najważniejsza była umiejętność współpracy. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości i z żalem rozstawali się z prowadzącym. Podsumowaniem dnia było rysowanie kredą po chodnikach otaczających szkołę, a myślą przewodnią aktywności twórczej było hasło „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content