ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się

dnia 01.09.2021r. o godzinie 12.30 na sali gimnastycznej.

1. Dowozy do szkoły na godzinę 11.15


 Orsk -10.45, Chełm – 10.48, Radoszyce – 10.55, Chobinek – 11.00

Chełm Kulm – 10,40, Brodowice – 10.43, Kębłów -10.50, Nieszczyce – 10.55, Chałupki- 11.00,

Miłogoszcz – 10.40, Olszany- 10.45, Górzyn I – 10.48, Górzyn II – 10.50, Górzyn III – 10.53,


Ciechłowice – 10.56, Naroczyce koło parku – 11.00, Chobienia ul. Ścinawska 11.03,

Naroczyce Kolonia 10.45. Naroczyce Górki – 10.50, Naroczyce koło stawu 10.55.

2. Msza św. w kościele -godz. 11.30

3. Spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych – godz. 12.15

4. Apel – sala gimnastyczna – godzina 12.30

5. Spotkanie w klasach z wychowawcami  klas – 13.30 – 14.00

6. Odwozy uczniów – 14.00

         Proszę uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych  o zwrócenie uwagi  na oznakowania wejść do szkoły dla poszczególnych klas , tj;

– klasy I i III SP wchodzą do szkoły od strony parkingu /metalowe drzwi/,

– klasy II SP wchodzą  do szkoły wejściem od strony parkingu przy hali sportowej,

– klasy IVa, IVb, VIb, VII, VIIIa, VIIIb  wchodzą do budynku wejściem głównym od strony byłego Gimnazjum,

– klasy Va, Vb, VIa, VIIIc wchodzą do szkoły wejściem  głównym  SP /przy dyżurce pani woźnej/.

Rozpoczęcie roku odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Obowiązuje noszenie maseczek oraz obuwie zmienne.

Podstawowe zasady związane z reżimem sanitarnym

 Często myj  ręce

Po wejściu do szkoły dezynfekuj  dłonie

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy/1,5m/

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Zakładaj maskę w autobusie, szatni szkolnej

Przydział sal  lekcyjnych

I a – Anna Zdobylak – sala 117 SP

Ib – Jola Karpiak – sala 108 SP

IIa – Renata Fechner – Próchnicka –  sala 015 SP

IIb – Danuta Łyko – sala 016 SP

IIIa – Anna Smulska – sala 113 SP

IIIb – Renata Gurdak – sala 111 SP

IVa – Jolanta Zawadka – sala 105 /biologia/

IVb – Krystyna Cieslik – sala 106 /matematyka/

Va – Edyta Zgobik-Płatek – sala 109

Vb – Dorota Drak – sala 107 SP

VIa – Katarzyna Bolińska – Maciesza – sala 106 SP

VIb – Ryszard Węgrzyn – sala 203 /religia/

VII – Joanna Bagińska – sala 110 /fizyka/

VIIIa – Jacek Zając – sala 201 /j.polski/

VIIIb – Małgorzata Woźniak Węgrzyn – sala 202 /geografia/

VIIIc – Maciej Suchecki – sala 110  /historia/


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content