EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Informujemy, że egzamin na kartę rowerową zostanie przeprowadzony w terminie 3-10 czerwca 2022r. Do egzaminu może przystąpić uczeń, który ukończył 10 lat i wykazał się niezbędnymi umiejętnościami w zakresie znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego. Egzamin składa się z dwóch części:

1. teoretycznej (03 czerwca 2022 r.)

2. praktycznej (10 czerwca 2022r.).

Zapisy uczniów zainteresowanych uzyskaniem karty rowerowej  prowadzi pan Artur Bagiński.

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Poniżej link do materiałów ćwiczeniowych.

https://pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content