Zapisy na półkolonie

Szanowni Rodzice!

Naszym partnerem do realizacji półkolonii będzie „Planeta Robotów”, a półkolonie odbywać się będą w Lubinie przy ulicy Księcia Ludwika I 3.

Turnus I 31.07.2023 r. — 04.08.2023 r.
Turnus II 07.08.2023 r. — 11.08.2023 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć:

07:40 – Wyjazd autokaru z parkingu SP w Chobieni
08:00 – Wyjazd autokaru z przystanku przy ul. Polnej, Rudna
08:30 – 09:00 Zajęcia poranne
09:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 11:00 Zajęcia z robotyki
11:00 – 11:10 Przerwa między zajęciami
11:10 – 12:40 Animacje kreatywno-naukowe/Animacje ruchowe
12:40 – 13:10 Obiad
13:10 – 14:40 Minecraft Education
14:40 – 15:00 Przerwa / Podwieczorek
15:00 – 16:00 Animacje kreatywno-naukowe/Animacje ruchowe
16:00 – 16:30 Zajęcia relaksacyjne
17.00 – Przyjazd autokaru na przystanek przy ul. Polnej, Rudna
17.15 – Przyjazd autokaru na parkingu SP w Chobieni

Więcej informacji nt. zajęć znajdą Państwo w pliku Planeta Robotów Półkolonie Robotyka i Minecraft.pdf

Zakończyliśmy rekrutację wstępną, serdecznie dziękujemy za zainteresowanie. Ale również informujemy, że POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA i można jeszcze dopisać dzieci na półkolonie.

Zapisy prowadzimy do poniedziałku 24.07.2023 r. do godz. 15.00.

Aby dokonać formalnego zapisu ucznia na półkolonie prosimy o:

  1. Zapoznanie z regulaminem siebie oraz uczestnika półkolonii.
  2. Wypełnienie punktu II na kartach kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku „INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” (Prosimy od wypełnienie odpowiedniej karty do turnusu, na który zostało zapisane dziecko. Jeżeli uczeń został zapisany na dwa turnusy prosimy o wypełnienie DWÓCH kart, na każdy turnus osobno).
  3. Wypełnienie i podpisanie Deklaracji udziału w półkolonii.
  4. Złożenie kompletnych i wypełnionych dokumentów w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni do 24.07.2023 r. do godz. 15.00.

Lista dokumentów znajduje się poniżej, dokumenty do wypełnienia można również pobrać w sekretariacie szkoły.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat@spchobienia.pl, tel. 76 843 95 23

Życzymy mile spędzonego czasu!

Regulamin półkolonii
https://spchobienia.pl/polkolonie/Regulamin_Polkolonii_SP_Chobienia_2023.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I TURNUS
https://spchobienia.pl/polkolonie/I_turnus-karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku II TURNUS
https://spchobienia.pl/polkolonie/II_turnus-karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku.pdf

Deklaracja udziału w półkolonii
https://spchobienia.pl/polkolonie/Deklaracja_udzialu_w_polkolonii_SP_w_Chobieni_2023.pdf

Informacje nt. zajęć
https://spchobienia.pl/polkolonie/Planeta_Robotow_Polkolonie_Robotyka_i_Minecraft.pdf


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content