Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020 – Informacja dyrektora

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice W dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) od godz. 11:00  do odbioru w sekretariacie szkolnym, będą imienne zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty za rok 2020 (wraz z 3 kopiami zaświadczeń potwierdzonymi […]

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. W dniu 26 czerwca kończymy zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020. Kończący się rok szkolny przyniósł nam wiele trudnych chwil, problemów i stał się ogromnym wyzwaniem dla nas […]

Organizacja konsultacji na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni  Rodzice Począwszy od dnia 1.06.2020 w szkole organizowane będą konsultacje indywidualne dla uczniów klas VIII oraz klas  IV-VII z poszczególnych przedmiotów. Konsultacje prowadzone będą indywidualnie lub grupowo dla chętnych uczniów. Podczas konsultacji […]

Zachęcamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Rudna pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”, w ramach którego należy przygotować projekt na zagospodarowanie terenu zieleni ronda w Rudnej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy – zarówno dzieci i młodzieży, jaki […]

Zasady realizacji przez szkołę kształcenia na odległość od 25.03.2020 r.

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji […]

Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów  Westerplatte w Chobieni mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące […]

Ważne! Informacje MEN dotyczące zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostały ważne informacje dotyczące zawieszenia zajęć w związku z zagrożeniem koronawirusem. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i zaleceniami. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi

Ważne informacje! Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostały pytania i odpowiedzi dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem koronawirusem. https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych–pytania-i-odpowiedzi    

Placówki Oświatowe w Gminie Rudna będą zamknięte

Szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek, ośrodki kultury, basen i biblioteki w Gminie Rudna, podobnie jak w całym kraju od jutra tj. 12 marca 2020 r. zostaną zamknięte. Dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki […]

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

    Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów […]