DOKUMENTY

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji...

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim ...

Nauczanie zdalne

"ZASADY REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25.03.2020r." Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie! Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno naucz...

Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodags@iodags.pl tel.  603269639 I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (...

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program-Wychowawczy-SP-2021-2022 Pobierz Wszystkie procedury: Karta-Interwencji Pobierz KartaSpotkania-z-rodzicamii Pobierz PROCEDURA-W-PRZYPADKU-PRZYLAPANIA-UCZNIA-NA-PALENIU-PAPIEROSOW Pobierz PROCEDURA-PROBY-SAMOBOJCZEJ-UCZNIA...

Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Gimnazjum w Chobieni Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb. Chobienia 2017-2019 S...

Regulamin biblioteki szkolnej

Poniżej do pobrania Regulamin biblioteki szkolnej. Regulamin biblioteki szkolnej

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni Pobierz status

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOH.WESTERPLATTE W CHOBIENI Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami art.55 oraz Ustawy- Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r...

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 Rada SU klas 4-6 Przewodnicząca Maja Lis, klasa 6a Członkowie Rady Aleksandra Okoń, klasa 4a Zofia Szproch, klasa 4a Natalia Budrewicz, klasa 6a Maja Całus, klasa 4b Nikola Tetera, klasa 6a Jakub Hrebenyk, klasa 4b Kornelia Jemioło, klasa 4b Szymon Całus, klasa 5b David Lewiński, klasa 4a Rada SU klas 7-8 Przewodnicząca Maria Czajkowska, klasa 7b Członkowie Rady Klaudia Mazur, klasa 8 Samuel Płaskoń, klasa 7a Filomena Rosticka, klasa 7a Aleksandra Krawecka, klasa  7a Amelia Szczepaniak, klasa 7a Alicja Stachów, klasa 8 Zuzanna Matczak, klasa 8 Bartosz Piechota, klasa 7b Bartosz Szproch, klasa 7a Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Joanna Bagińska. Wszystkim nowo wybranym przedstawicielom społeczności uczniowskiej oraz opiekunowi SU 2022/2023 gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy i realizacji wielu ciekawych, dobrych, rozwojowych, integrujących projektów. Powodzenia!

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content