Nauczanie zdalne

“ZASADY REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25.03.2020r.”

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdajemy sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła będzie prowadziła kształcenie na odległość, w celu realizacji podstawy programowej.

Kształcenie na odległość będzie prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 16.03.2020 r., z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Kształcenie na odległość będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informujemy, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez:

– e-dziennik używając zakładki „zadania domowe” oraz zakładki „wiadomości”,

– pocztę elektroniczną,

– stworzone grupy na komunikatorze Messenger oraz portalu społecznościowym  Facebook,

– Zintegrowaną Platformę Edukacyjną dostępną pod adresem www.epodręczniki.pl

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciele będą pracować z miejsca zamieszkania i pozostaną do dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji. Nauczyciel będzie wskazywał źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji.

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielem zostaną podane przez nauczyciela w zakładce „Wiadomości”.

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail, zakładka „wiadomości” w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele będą oceniać nadsyłane prace.

Ocena uzyskana przez ucznia będzie wpisywana do dziennika elektronicznego. W zakładce oceny będą opisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1 , praca pisemna, rozwiązanie testu, itp.).

Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie Państwo wkrótce (najpóźniej do końca tego tygodnia), informacje o sposobie odsyłania wykonanych poleceń lub rozwiązanych zadań.

W kształceniu na odległość będą realizowane w miarę możliwości, poza lekcjami obowiązkowymi z planu, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje, dotyczące nauczania zdalnego.

Koordynatorem nauczania w klasach I-IV będzie v-ce dyrektor Renata Kucharzów, a koordynatorem nauczania w klasach V-VIII będzie v-ce dyrektor Małgorzata Woźniak – Węgrzyn.

W razie potrzeby prosimy o kontaktowanie się z wychowawcą klasy lub z koordynatorami poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Uczniowie!

Pamiętajcie, że nauczyciele nie chcą narzucać  Wam konkretnych godzin waszej pracy. Nauczyciele pozostaną do Waszej dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji, wtedy możecie zadawać pytania, dyskutować, korespondować. Ale  rozumiemy także, że zazwyczaj nie tylko Wy korzystacie z komputera ale także wasze rodzeństwo, czy też inni domownicy. To Wy, zapewne w porozumieniu z rodzicami, zdecydujecie o tym w jakich godzinach przystąpicie do nauki. Pamiętajcie jednak o tym, że najlepiej uczycie się w godz. 8:00 – 14:00. Nauczyciele zadbają, by prezentowany materiał był zróżnicowany, zapewniał różne formy aktywności, uwzględniał czas na przerwę, posiłek, toaletę, itp.

WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH

Prosimy rodziców o zapewnienie uczniom warunków do nauki online, w postaci komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu. Zadbajcie o bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Pamiętajcie, iż kontakt z każdym nauczycielem jest możliwy poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym. Ponadto, wiele platform, z których nauczyciele będą korzystać podczas nauczania zdalnego daje możliwość interakcji, komentowania, zostawiania wiadomości.

W zakładce “Zdalne nauczanie” na stronie szkoły publikujemy informacje  z ogólnymi wskazówkami:

                                                     Z wyrazami szacunku – Roman Kuziak

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?Jeżeli dziecko ma uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Należy postarać się, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo, żeby miało spokój i mogło się skupić. Miejsce pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).Zasady bezpiecznej pracy przy komputerzeBezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, ekranie telefonu itp. pozwala zniwelować skutki wpatrywania się w monitor przez kilka godzin, co może bardzo obciążać wzrok. W przypadku siedzącej pracy przed komputerem ważny jest odpowiedni dobór mebli. Kluczowe jest, aby krzesło miało regulowaną wysokość, fotel biurowy powinien mieć także regulowane odchylenie oparcia. Odległość twarzy od monitora powinna wynosić około 40-70 cm.Jeśli trudno jest się oderwać od komputera można pobrać darmową aplikacje dostępną w sieci np. Anti-EyeStatin lub EyeCareReminder, które pomagają zaplanować czas spędzony przed monitorem, przypomną o przerwie i zaproponują ćwiczenie oczu.

Podstawowe zasady użytkowania komputera, telefonu, tabletu, itp.

Należy:

 • Przed przystąpieniem do pracy rozgrzać nadgarstki, palce, przedramiona,
 • W pozycji siedzącej zachować naturalne krzywizny kręgosłupa i nie garbić się,
 • Podpierać plecy w okolicy lędźwiowej,
 • Opierać przedramiona na podłokietnikach,
 • Pamiętać o tym, ze górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu lub niżej,
 • Wietrzyć pomieszczenia,
 • Stosować ćwiczenia relaksacyjne oczu,
 • Używać okularów korekcyjnych jeśli mamy wady wzroku,

Nie należy:

 • Używać sprzętu elektronicznego w skręcie tułowia,
 • Ściskać kurczowo myszki, telefonu,
 • Uderzać mocno w klawisze,
 • Spędzać długiego czasu używając sprzętu elektronicznego.

ZASADY UŁATWIAJĄCE NAUKĘ

Zaplanujmy z dzieckiem, o której porze będzie zaczynać naukę – dokładnie wyznaczmy czas kiedy się uczy, a kiedy odpoczywa, kiedy wykonuje poszczególne zajęcia.

Zadbajmy o systematyczną pracę dziecka. Najlepiej aby wykonywało zadania w tym samym dniu co w planie lekcji.

Ustalmy z dzieckiem określony porządek nauki poszczególnych przedmiotów, najlepiej wg planu lekcji danego dnia. Nie powinny zbyt długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć zniecierpliwienia i znudzenia.

Zadbajmy o higienę pracy dziecka, robienie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami w ciągu dnia.

Po 30 minutach nauki wskazana jest 5-10 minutowa przerwa, po 2 godzinach nauki – 15-20 minutowa, a po 3 godzinach konieczny jest już 60 minutowy wypoczynek.

Motywujmy dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczajmy go, nie podajmy gotowych rozwiązań. W razie potrzeby naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek i zachęcajmy do kontaktu z nauczycielem.

Chwalmy dziecko za konkretne osiągnięcia czy zachowanie. Doceniajmy wysiłek wkładany w proces uczenia się. Zadbajmy o aktywność fizyczną dziecka, wyjście na świeże powietrze np. na swoje podwórko.

Zadbajmy o zagospodarowanie czasu poza nauką. Ważne jest też to, jak spędzamy czas i co robimy z dziećmi. Warto znaleźć czas na rozmowę, zagranie w ulubioną grę planszową, czy wspólne prace np. upieczenie ciasta. Przymusowy pobyt dziecka w domu nie może kojarzyć się tylko z nauką.

W czasie, kiedy dzieci nie mogą wyjść z domu, żeby spotkać się z kolegami, dobrą motywacją do sprawnego poradzenia sobie z zaplanowaną na dany dzień nauką, jest perspektywa „spotkania” się z rówieśnikami po zakończeniu nauki na mediach społecznościowych, pogrania online w grę komputerową. Trzeba pamiętać, że kontakty z rówieśnikami są ważną potrzebą rozwojową dzieci.

Rodzice powinni także dawać dzieciom do zrozumienia, że nauka jest ważna, interesować się tym, co robią. Jeżeli mamy taką możliwość można wspólnie z dzieckiem obejrzeć zaproponowany przez nauczyciela film, wybrać się na wirtualną wycieczkę np. do muzeum powstania warszawskiego, gdy z historii jest omawiany dany temat, obejrzeć i zrobić zaproponowany przez nauczyciela eksperyment z chemii czy fizyki, czy też film. Ważne, żeby pobudzać w dzieciach ciekawość poznawczą i pokazywać, że to co robią jest ważne dla rodzica. W dobie zasobów Internetu i dostępu do ciekawych propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym obowiązkiem.

Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki w ulubionej pozycji i miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie musiały siedzieć tylko przy biurku. Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym co robią, zabawa w szkołę i uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci).

Ważne jest też to, jak spędzamy czas i co robimy z dziećmi, oprócz nauki. Warto znaleźć czas na rozmowę, wspólne obejrzenie filmu, zagranie w ulubioną grę planszową, czy upieczenie ciasta. Przymusowy pobyt dziecka w domu nie może kojarzyć się tylko z nauką.

__________

JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję)

Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się w domu, powinniśmy mieć na względzie 10 podstawowych zasad:

 1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli.
 3. Ostrożne pobieranie plików z sieci.
 4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie swoich zdjęć.
 6. Ochrona swoich kont np. na serwisach społecznościowych.
 7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr.
 8. Czytanie regulaminów korzystania np. z portali.
 9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL.
 • Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Przypomnijmy dziecku o szacunku dla innych internautów i przekonajmy je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

__________

Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów  Westerplatte w Chobieni mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości. 

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Klasy I-III.

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy IV –VIII.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona będzie zakładka Nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

                                                                                    Pozdrawiam

                                                                              Roman Kuziak

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                            im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM

Drodzy  Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Zachęcamy do  porad i  konsultacji  z psychologiem szkolnym

w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Osoby potrzebujące porady, rozmowy, wsparcia proszone są o kontakt poprzez   e-mail:

PSYCHOLOG SZKOLNY: wszuszfalaksp@gmail.com

oraz  we wtorki i czwartki

w godz. 9:00 – 10:00 

pod numerem telefonu:
podanym w wiadomości wysłanej do Wszystkich przez dziennik elektroniczny.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i pozdrawiamy.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content