Wycieczka Pierwszaków

W dniach 15-16.05.2017r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Chobieni przebywali na dwudniowej wycieczce w Toruniu i Golubiu – Dobrzyniu.

Wyprawa rozpoczęła się od zwiedzania największego i najważniejszego fortu IV, będącego częścią XIX w. Twierdzy Toruń. Trasa zwiedzania przebiegała przez część koszarową podziemnym tunelami do części bojowej. Uroku trasie dodawały płonące pochodnie niesione przez opiekunów. Dzieci zobaczyły stanowiska ochrony dna fosy i poznawały dzieje militariów. Później przekonały się, że jedna z baszt nie bez powodu nazywana jest Krzywa Wieżą. Przewodnik zaproponował dzieciom „ test prawości”. Miały one stanąć przy wieży i utrzymać równowagę. Według legendy nie przewracają się tylko te osoby, które pochwalić można za prawość, wierność i uczciwość.

Następnie wąskimi uliczkami Torunia dotarli na Rynek Staromiejski. Tam zwiedzili Katedrę NMP i oczywiście zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia przy pomniku Mikołaja Kopernika. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się również dom słynnego, polskiego astronoma.

Ciekawą lekcję uczestnicy wycieczki przeżyli w toruńskim planetarium. Rakietą „polecieli w kosmos”. Obejrzeli kratery na Księżycu, dowiedzieli się z czego zbudowane są pierścienie Saturna i dlaczego Mars jest czerwony. Ponadto poznali legendę związaną z Małą i Wielką Niedźwiedzicą.

Dzieci uczestniczyły również w zajęciach edukacyjnych, podczas których zapoznali się z historią wypiekania pierników, usłyszeli legendę związaną z piernikarnią mistrza Bogumiła, a następnie sami wyrabiali pierniki.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie krzyżackiego zamku w Golubiu- Dobrzyniu, gdzie dzieci zapoznały się z życiem średniowiecznych zakonników- rycerzy. Zobaczyły m.in. salę pokutniczą, dormitorium, refektarz, kapitularz, kaplicę, salę gościnną i końskie schody. Duże wrażenia zrobiła na nich sala tortur. W jednej z piwnic zamkowych odbyły się warsztaty, podczas których usłyszały legendę o Annie Wazównie, właścicielce zamku golubskiego, ilustrowały swoje przeżycia i wiedzę związaną z tym miejscem. Na koniec każdy z uczestników ulepił sobie z gliny talizman szczęścia.

Dzieciom wycieczka bardzo się podoba, poszerzyły swoją wiedzę związaną z Mikołajem Kopernikiem, kosmosem i Toruniem, poznały zasady budowania funkcjonowania zamków krzyżackich, a ponadto miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach warsztatowych. Wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że chętnie wrócą w nowo poznane miejsca.

Zdjęcia z wycieczki w galerii.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content