Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2022/23

1. Realizacja projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolne Kluby Sportowe” – prowadzenie zajęć sportowych dla dwóch grup dwa razy w tygodniu po godzinie.
2. Realizacja projektu „WF z AWF – aktywny powrót uczniów do szkoły – 2 grupy po 2 godziny w tygodniu.
3. Realizacja programu „Umiem pływać” – 2 grupy po 15 osób z klas trzecich.
4. Realizacja projektu „Otwarci na Integrację” – wrzesień zakończenie projektu – wyjazd 30 uczniów na trzydniowe warsztaty „Zielona Szkoła na Dolnym Śląsku”.
5. Realizacja programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content