Rada Rodziców

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Patrycja Kulik

Prezydium Rady Rodziców

  • Zastępca Przewodniczącego – Magda Sowa
  • Skarbnik – Agata Rylokowska
  • Sekretarz – Małgorzata Wałkiewicz

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

  • Maria Niemasz
  • Angelika Piskurska
  • Adriana Dudek

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content