“AKTYWNA TABLICA”

SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTYCH ORAZ SPOTKAŃ W RAMACH SZKOLNEJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE “AKTYWNA TABLICA”

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni przystąpiła do rządowego programu “Aktywna Tablica”. Przy wsparciu gminy Rudna oraz udziale w projekcie szkoła doposażona została w dwa monitory dotykowe. Pozwalają one na to, aby lekcje były prowadzone w sposób ciekawy i motywujący dla uczniów oraz aby uczniowie i nauczyciele mogli rozwijać swoje umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Realizując wytyczne programu szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rudnej oraz Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, tworząc sieć międzyszkolną. Przeprowadzone zostały trzy lekcje otwarte, w tym dwie lekcje z języka angielskiego oraz jedna lekcja z języka polskiego w klasach I,III,VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii TIK w nauczaniu. Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystano oprogramowanie z wydawnictwa „Nowa Era”. Uczniowie mogli na bieżąco śledzić proces lekcji, widząc swój podręcznik wyświetlony na tablicy, rozwiązywać i sprawdzać ćwiczenia interaktywne, zagrać w grę utrwalającą słownictwo, czy wysłuchać poprawność słów poznanych na lekcji. Ponadto mieli również możliwość wysłuchania tekstu czytanego i jego odtworzenia oraz wspólnego śpiewania piosenki. Polonista wykorzystał prezentację multimedialną, ćwiczenia interaktywne dotyczące mowy zależnej i niezależnej oraz recytację wiersza K.I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” w wykonaniu Anny Romanowskiej i Krzysztofa Kolbergera.

Po przeprowadzonych lekcjach otwartych odbyły się spotkania w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Nauczyciele mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, scenariuszami zajęć, analizą osobistych rezultatów oraz przykładami dobrych praktyk.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content