INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM I KLASY VIII SP

4 stycznia 2019 r. zostały podpisane zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów (Zarządzenie Nr 2/2019) oraz absolwentów szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 3/2019). Zarządzenia wraz z załącznikami są dostępne na naszej stronie.

Zarządzenie Nr 2 2019

Zarządzenie Nr 3 2019


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content