ORGANIZACJA NAUKI

Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa opracowanymi dla szkoły w związku z pandemią COVID-19, przekazujemy kilka ważnych informacji.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas   klas I-III SP wracają  do nauczania stacjonarnego w szkole w ścisłym reżimie sanitarnym.

Plan lekcji  dla wszystkich klas pozostaje bez zmian.

Dowozy do i ze szkoły  dla klas  I-III  wykonywane będą  wg. stałego rozkładu jazdy podanego we  wrześniu.

Świetlica szkolna będzie czynna od godz. 7.00 do 15.30.

Klasy starsze tj. IV-VIII nadal będą uczyć się zdalnie logując się na TEAMS-a.

Więcej ważnych informacji  dotyczących organizacji pracy szkoły od 18 stycznia przekażemy na e-dziennik.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content