KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI “DNIA ZIEMI”

Konkurs plastyczny z okazji „DNIA ZIEMI”

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. W związku z tym zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu plastycznego.

Cele konkursu:

• rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami • kształtowanie postaw proekologicznych •rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska •nawiązanie do obchodów Światowego Dnia Ziemi •rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności • doskonalenie sprawności manualnej.

Warunki uczestnictwa:

• Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Chobieni

•Konkurs polega na wykonaniu plakatu nawiązującego do obchodów Dnia Ziemi

•Format plakatu A4 lub A3, technika wykonania dowolna

•Termin przesłania zdjęcia wykonanego plakatu do 30.04.2021r. na adres  biologia020@wp.pl

•Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam do udziału.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content