Partnerstwa strategiczne

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte rozwija współpracę strategiczną z przedsiębiorstwami z regionu. Celem współpracy jest łączenie potencjału edukacyjnego i gospodarczego, co z kolei ma przyczynić się do rozwijania na możliwie wczesnym etapie edukacyjnym kompetencji docelowo potrzebnych w gospodarce oraz na lokalnym rynku pracy.

Dzięki pozyskanym partnerstwom zwiększa się dostępność do spotkań, wizyt studyjnych, zajęć pokazowych i instruktażowych, szczególnie w zakresie edukacji technicznej, które mogą być realizowane z udziałem uczniów naszej szkoły, zarówno w siedzibie szkoły jak i w rzeczywistych warunkach pracy w siedzibach przedsiębiorstw partnerskich.

W planach jest również realizacja dualnych oraz wielostronnych projektów partnerskich zwiększających szanse naszych uczniów na rozwój osobistego potencjału pod kątem posiadanych przez nich talentów i uzdolnień.

INOVA Centrum Innowacji Technicznych

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. w Lubinie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka działa na rynku od 1965 roku. Misją firmy jest dostarczanie klientom nowoczesnych, innowacyjnych produktów i usług o najwyższej jakości z zakresu elektrotechniki, automatyki i radiokomunikacji. Więcej informacji pod linkiem: inova.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – LSSE S.A.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna istnieje od 1997 roku. Przemysł motoryzacyjny oraz metalowy przeważają w strukturze branżowej firm działających w obrębie LSSE. Więcej informacji pod linkiem: lsse.eu

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content