ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWKOWA

Świetlica szkolna to miejsce nowych doświadczeń, integracji uczniów oraz kreatywnego spędzania czasu. Dzieci i młodzież z chęcią angażują się w różnego rodzaju akcje i projekty.

W bieżącym roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do inicjatywy ogólnopolskiej pn. „Świetlicowa wymiana pocztówkowa”. Poprzez media społecznościowe nawiązaliśmy kontakt z wychowawcami świetlic szkolnych z terenu całej Polski. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Uczniowie naszej szkoły samodzielnie wypisywali i podpisywali pocztówki z wizerunkiem naszej miejscowości. Własnoręcznie napisali tekst pozdrowień skierowanych do swoich kolegów i koleżanek z innych miejscowości w naszym kraju. Systematycznie również odbieraliśmy kartki oraz listy od uczniów z innych szkół. W ten sposób powstała nasza wielka mapa wymiany pocztówkowej oraz stworzyła się wielka, świetlicowa społeczność uczniowska. Wszystkim zaangażowanym w podjęte działa serdecznie dziękujemy!

Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące podjęte przez nas działania.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content