BADANIA LEKARSKIE, BARDZO WAŻNA ZMIANA.

Badania będą przeprowadzane bez podziału na klasy.