Bezpieczny Dolnoślązak

Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu edukacyjnego

„Bezpieczny Dolnoślązak” 2021

WYWIAD Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

Zgodnie z zapowiedzą inspektora danych osobowych pani Alicji Grzesińskiej – Świętek, zamieszczamy dziś instrukcję kodowania wiadomości zawierających ważne dane osobowe, przesyłanych drogą elektroniczną. Warto zapoznać się z instrukcją i pamiętać o tym bardzo prostym, a za razem bardzo ważnym sposobie ochrony swoich danych.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w Internecie!!!

„Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!

Instrukcja zabezpieczania danych przekazywanych drogą elektroniczną – 2 sposoby

 1 sposób

Instrukcja szyfrowania pliku/katalogu z wykorzystaniem programu tworzącego archiwum

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o bezpłatny program 7-zip.

Jeżeli nie macie tego programu w pierwszej kolejności należy go zainstalować korzystając ze strony https://7-zip.org.pl/

Jest tam informacja ściągnij – klikacie np. w drugą pozycję ściągnij i postępujecie według pokazywanych instrukcji. Po zainstalowaniu programu postępujecie według instrukcji poniżej .

 1. Napiszecie swoje dane w programie Word – do nauki wystarczy jak napiszecie samo imię i klasa. Zapiszecie ten pik np. na pulpicie pod nazwą MOJE DANE. Następnie klikacie prawym przyciskiem myszy na plik MOJE DANE i należy wybrać opcję „7-zip”. Gdy pojawi się roszerzenie należy wybracie opcję „Dodaj do archiwum”.
 • Wśród dostępnych opcji, należy odnaleźć „Wprowadź hasło”.
 • W polu „Wprowadź hasło” należy wpisać hasło, którym ma być zaszyfrowany plik lub katalog. W polu „Wprowadź ponownie hasło:” ponownie należy wpisać hasło w celu weryfikacji poprawności wpisanego hasła.
 • Zostanie utworzony nowy plik o rozszerzeniu „.7z”, który jest zabezpieczony hasłem.
 • Plik można bezpiecznie przekazać pocztą e-mail
 • Z poziomu poczty e-mail nie będzie możliwe otwarcie pliku. W celu uzyskania dostępu do zawartości, należy plik zapisać w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „wypakuj”.
 • Po podaniu hasła, plik zostanie odszyfrowany.
 • Hasło należy przekazać ustaloną drogą komunikacji, inną niż wiadomość, w której jest przekazywany zabezpieczony hasłem plik np. telefonicznie.

2 sposób

Instrukcja zabezpieczania pliku (np. Word, Excel, Acces) hasłem. – Ten sposób nie wymaga ściągania programu ale jest uzależniony od wersji pakietu OFFice

 1. Napiszcie swoje imię i klasę w Word. Następnie w zależności od wersji pakietu Office, należy kliknąć na „Plik” w górnym lewym rogu menu lub okrągły guzik znajdujący się w lewym górnym rogu.
 2. Następnie należy wybrać opcję „Informacje”.
 3. Należy kliknąć na opcję „Chroń dokument”, po czym z wybrać w menu: „Szyfruj przy użyciu hasła”.
 • Pojawi się nowe okno dialogowe, w które należy wprowadzić  i zatwierdzić wybierając ”OK”.
 • Po zapisaniu pliku, jego otwarcie będzie wymagało podania ustalonego hasła. I Wysyłacie ten plik jako załącznik do wiadomości na wskazany adres e-meil.
 • W celu usunięcia hasła, należy ustawić nowe puste hasło i zapisać plik.
 • Hasło należy przekazać odbiorcy ustaloną drogą komunikacji, inną niż wiadomość, w której jest przekazywany zabezpieczony hasłem plik np. telefonicznie.

Brawo dla naszych wspaniałych rodziców!!!

„Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!” – to nasze motto!!!

Pod takim hasłem realizujemy projekt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni. Jednym z założonych przez nas zadań było wzbogacenie bazy szkoły o szkoleniowe  urządzenie AED, czyli automatyczny defibrylator. Dzięki wsparciu rodziców, uczniów naszej szkoły, udało się zrealizować zadanie. Rodzice zakupili to jakże ważne dla nas urządzenie i nieodpłatnie przekazali je w dniu 19 marca 2021r. na ręce koordynatora projektu, do wykorzystywania podczas zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. AED Trainer/XFT-120C+/ wzbogaci wyposażenie naszej szkoły i pod czujnym okiem pani Jolanty Zawadki będzie edukować kolejne pokolenia młodych i odpowiedzialnych obywateli naszej Szkoły i Gminy.  Szkolić będziemy młodszych i starszych. Tych dojrzałych obywateli zaprosimy już wkrótce na zebrania dla rodziców, podczas których będziemy prezentować nasze umiejętności praktyczne, będziemy uczyć i oswajać lek. Niestety musimy poczekać do czasu, aż pandemia przeminie i spotkamy się we wspólnym gronie. AED jest urządzeniem automatycznym, bardzo prostym w obsłudze,    a jednocześnie bardzo ważnym, bo daje czas i ratuje życie!!!

Nasze urządzenie jest urządzeniem szkoleniowym i służy do edukacji  w praktyce. Ale warto pamiętać, że urządzenia AED znajdują się Chobieni w dwóch lokalizacjach              i w razie potrzeby służą pomocą. Jedno z urządzeń znajduje się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobieni, ul. Nadrzeczna 10, drugi aparat znajduje się w punkcie aptecznym Eliksir ul. Rynek 13/1. W razie potrzeby użycia defibrylatora należy zadzwonić pod numer znajdujący się przy punkcie aptecznym lub remizie.

Reagujmy!!! Wezwanie służ ratowniczych to pierwsza i najważniejsza czynność na miejscu zdarzenia. Pomóc poszkodowanemu można znacznie skuteczniej, wykonując RKO- resuscytację krążeniowo – oddechową. Wystarczy przełamać strach!!! Podejmując działanie, dajemy czas!!! Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz– rozpocznij to !!! Odwaga ma w sobie niezwykła potęgę!!!

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym rodzicom. Głęboko wierzymy, że okazane przez Was wsparcie będzie przynosić wspaniałe owoce  w przyszłości. 

                                                                                                          Koordynator projektu

                                                                                                          Izabela Tetera

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Celem programu jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ze szczegółowymi informacjami na temat programu można się zapoznać na stronie  internetowej https://umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/bezpieczny-dolnoslazak/

Projekt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  nosi nazwę „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!” i będzie realizowany w terminie od 05 marca 2021r. do 14 maja 2021r.  

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorem programu jest Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

____________________

W związku z realizacją programu Bezpieczny Dolnoślązak zachęcamy do zapoznania się ze spotem  przygotowanym w celu promowania bezpiecznych zachowań w sieci.

https://we.tl/t-3l2yhNprDC

____________________

____________________

SPOTKANIE Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, dniu 12 marca 2021r.  odbyło się spotkanie klas IV – VIII z inspektorem danych osobowych panią Alicją Grzesińską – Świętek. Tematem spotkania była „Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej”.  Zajęcia odbyły się online za pośrednictwem platformy Teams. 

Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z RODO : pojęcie danych osobowych, rodzaje danych, znaczenie ochrony danych w pracy zdalnej. Zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z udostępniania danych osobowych własnych i innych osób oraz ewentualnymi konsekwencjami nierozważnego dysponowania danymi. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność i sposoby ochrony danych osobowych: zabezpieczenia urządzeń na jakich młodzi ludzie dysponują danymi, kodowanie wiadomości zawierających dane osobowe. W praktyce podczas zabawy interaktywnej uczniowie mieli możliwość przećwiczenia własnego zachowania, w sytuacji próby wyłudzenia danych przez osobę nieuprawnioną oraz zweryfikowania swoich własnych informacji na temat danych osobowych w rozmowie ze specjalistą.

Serdecznie dziękujemy pani Alicji Grzesińskiej – Świętek za kompendium wiedzy oraz wsparcie i udział w realizacji projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”

Koordynator projektu

Izabela Tetera

Kolejnym działaniem w  realizacji projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, były zajęcia dla klas I-III. Zajęcia odbyły się w dniu 16 marca 2021r. i podobnie jak zajęcia dla klas IV – VI,  przeprowadziła je Pani Alicja Grzesińska – Świętek,  inspektor danych osobowych. Temat spotkania brzmiał „Chronisz dane, chronisz siebie”.  Zajęcia odbyły się stacjonarnie w poszczególnych klasach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Podczas zajęć w formie zabawy i ćwiczeń praktycznych uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z RODO : pojęcie danych osobowych, rodzaje danych osobowych, znaczenie ochrony danych w pracy zdalnej ucznia. Była muzyka, śpiew, zabawa i praca zdalna, wszystko w celu zapoznania uczniów z zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego udostępniania danych osobowych własnych i innych osób niepożądanym użytkownikom. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność i sposoby ochrony danych osobowych oraz sposoby zachowania dzieci w sytuacji naruszenia ich danych. W praktyce podczas zabaw interaktywnych uczniowie mieli możliwość przećwiczenia własnego zachowania, w sytuacji próby wyłudzenia danych przez osobę nieuprawnioną.

Serdecznie dziękujemy pani Alicji Grzesińskiej – Świętek. Głęboko wierzymy, że okazana przez Panią pomocna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej, bezpiecznej pracy zdalnej.  Dziękujemy za udział w  realizacji projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Koordynator projektu

Izabela Tetera

____________________

WYWIAD Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Kolejnym zadaniem projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, w obszarze „Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu” było przeprowadzenie wywiadu z cyklu ”Dowiem się więcej od profesjonalisty”. Wywiad z inspektorem danych osobowych Panią Alicja Grzesińską – Świętek przeprowadzony został  w dniu 16 marca 2021r. Autorami pytań do inspektora danych osobowych byli uczniowie klas VI, VII c, VIII a. Wywiad z zaproszonym gościem przeprowadzili uczniowie klasy VI Klaudia Mazur i Zuzanna Matczak oraz uczeń klasy VIIc Alan Kędziora. Nadzór nad przygotowaniem pytań prowadził pan Jacek Zając. W przygotowaniu dekoracji wparła nas niezawodna świetlica szkolna.  Nagranie z wywiadu dostępne będzie na stronie internetowej szkoły.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w  realizacji zadania i projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”.
Koordynator projektu
Izabela Tetera
Edyta Zgobik – Płatek