Zebrania

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

8.09.2021 – wybór trójek klasowych

15.12.2021 – informacja o ocenach niedostatecznych

16.02.2022 – podsumowanie I semestru

18.05.2022 – informacja o ocenach niedostatecznych