Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych
bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego
poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na
nim data stanowi datę doręczenia.
Uwaga: aby można było złożyć wniosek do naszej Szkoły konieczne jest posiadanie konta
użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij w link
https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/register aby je założyć.
Skrytka szkoły na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest
dostępna pod adresem – SPChobienia/SkrytkaESP, link do
strony https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/SPChobienia
Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać
korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę
powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla
zalogowanego użytkownika portalu ePUAP, za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę
należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.
Dokument można przekazać poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączyć do niego
ewentualnie podpisany dokument.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie
sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu
elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie
zostaną rozpatrzone.