INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINÓW PO KLASIE 8 W ROKU 2020.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINÓW PO KLASIE 8 W ROKU 2020. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWUJEMY CO NAJMNIEJ 1,5 – METROWY ODSTĘP OD INNYCH OSÓB. ZAKRYWAMY USTA I NOS DOPÓKI NIE ZAJMIEMY MIEJSCA W SALI […]

SZKOLENIE DLA RODZICÓW

„DOMOWE ZASADY EKRANOWE” – SZKOLENIE DLA RODZICÓW Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Fundację ORANGE przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas webinarium prowadzonego przez ekspertów, każdy z uczestników […]

LIST KURATORA OŚWIATY

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przygotowało stronę internetową prezentującą ofertę szkół kształcących wzawodach na rok szkolny 2020/2021. Ma ona formę wyszukiwarki, która umożliwi szybki dostęp do informacji i materiałów promujących szkołę kształcącą […]

„GRY ZROBIMY, CZASU NIE STRACIMY!”

Konkurs „GRY ZROBIMY, CZASU NIE STRACIMY!” Uczniowie klasy 1 B  podczas nauczania zdalnego wzięli udział w konkursie pt. „Gry zrobimy, czasu nie stracimy!”, który został ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook. Organizatorem konkursu był zespół projektowy […]

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Na czas trwania pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH Szczegółowe rekomendacje […]

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII…

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 1. Postanowienia ogólne Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły oraz określa zasady […]

Organizacja konsultacji na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni  Rodzice Począwszy od dnia 1.06.2020 w szkole organizowane będą konsultacje indywidualne dla uczniów klas VIII oraz klas  IV-VII z poszczególnych przedmiotów. Konsultacje prowadzone będą indywidualnie lub grupowo dla chętnych uczniów. Podczas konsultacji […]

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Poniżej znajdziecie Państwo informacje przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. 1 EGZAMINY ZASADY Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r 2 HARMONOGRAM REKRUTACJI Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021  

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I

Drodzy rodzice !!! W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się, Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu […]

Zachęcamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Rudna pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs pod hasłem „Upiększamy gminę Rudna”, w ramach którego należy przygotować projekt na zagospodarowanie terenu zieleni ronda w Rudnej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy – zarówno dzieci i młodzieży, jaki […]