SERDECZNA KARTECZKA

Klasy III a i klasa III b wraz z wychowawcami p. A. Smulską i p. R. Gurdak przystąpiły w roku szkolnym 2021/2022 do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Serdeczna Karteczka ‘’.

Projekt ten został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 4 w Elblągu.

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka. Uczniowie wykonają i przekażą kartki dla rolników, kolejarzy, radiowców, piekarzy, babć i dziadków, strażaków, lekarzy weterynarii, osób samotnych.


Uczniowie klas trzecich w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Serdeczna Karteczka” w październiku zapoznali się na zajęciach z pracą rolników i sadowników. Następnie wykonali kolorowe kartki z życzeniami i podziękowaniami, które wręczyli Panu Bartoszowi z Chobieni. Dziękujemy Panu za ciepłe i serdeczne przyjęcie nas w swoim gospodarstwie rolnym. Życzymy wszystkim rolnikom i sadownikom zadowolenia z wykonywanej pracy oraz obfitych plonów.

BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY

Dnia 04.11.2021 r. uczniowie klas I – VII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych. Spotkanie prowadziła koordynator kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „ Szlaban na ryzyko!” pani Renata Raus – pracownik PKP we Wrocławiu oraz pan Marek Zagrodny – dyżurny ruchu ze stacji kolejowej Rudna – Gwizdanów. Po spotkaniu uczniowie klas trzecich wręczyli laurki z życzeniami, które przygotowali w ramach realizowanego projektu „Serdeczna karteczka”. Nasi goście również obdarowali naszych uczniów prezentami. Dzieci otrzymały: zeszyty edukacyjne „Podróżuj z ambasadorką bezpieczeństwa”, kolorowanki dla dzieci i rodziców „Kolejowe podróże z ambasadorką bezpieczeństwa”, notatniki, piłki oraz znaczki odblaskowe.