Nauczyciele

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI

Rok szkolny 2020/2021

Nazwisko i imię nauczycielaPrzedmiot/stanowisko
 Fechner-Próchnicka Renata  edukacja wczesnoszkolna
 Łyko Danuta  edukacja wczesnoszkolna
 Smulska Anna  edukacja wczesnoszkolna
 Gurdak Renata  edukacja wczesnoszkolna,
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 Zdobylak Anna  edukacja wczesnoszkolna
 Karpiak Jolanta  edukacja wczesnoszkolna
 Bolińska-Maciesza Katarzyna język polski
 Góralska Agata język polski, logopeda
 Zając Jacek język polski
 Kowalowa Halina język angielski
 Woźniak-Węgrzyn Małgorzata Wicedyrektor ds. dydaktycznych, język angielski
 Zgobik-Płatek Edyta Wicedyrektor ds. wychowawczych, język angielski
 Suchecki Maciej język angielski, zajęcia w świetlicy szkolnej
 Świderska Sylwia język niemiecki, zajęcia w świetlicy szkolnej
 Drak Dorota matematyka
 Cieślik Krystyna matematyka, chemia
 Zielińska Aleksandra geografia
 Kucharzów Renata p. o. Dyrektor szkoły, geografia
 Bagiński Artur historia, technika, informatyka
 Próchnicki Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie
 Sandecka-Jankowska Małgorzata przyroda, biologia,
 wychowanie do życia w rodzinie
 Bagińska Joanna fizyka, chemia, religia rzymskokatolicka
 Kuziak Roman informatyka
 Wojdyło Ireneusz muzyka, plastyka
 Zawadka Jolanta wychowanie fizyczne,
 edukacja dla bezpieczeństwa
 Węgrzyn Ryszard wychowanie fizyczne
 Maria Malczyk-Radosz Zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna,  zajęcia rozwijające kompetencje
 emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno
 kompensacyjne, zajęcia rozwijające
 umiejętność uczenia się
 Jarosz Krystyna religia rzymskokatolicka
 Ks. Leszek Kowalski religia rzymskokatolicka
 Ks. Sławomir Sorokanycz religia prawosławna
 Ptaszyńska Małgorzata Kierownik świetlicy
 Czajkowska Anna zajęcia w świetlicy szkolnej
 Pirus Kinga Bibliotekarz
 Tetera Izabela Pedagog
 Szuszfalak Władysław Psycholog