O Szkole

PEDAGOG   SPORT   PROJEKTY

Historia Szkoły w Chobieni

Chobienia była początkowo małą osadą rybacką należącą do kolegiaty w Głogowie. Prawa miejskie nadał jej książę Henryk Brodaty w 1238 r. Na przestrzeni lat przekształciła się w miasteczko liczące 1800 mieszkańców.
Na początku działały w Chobieni dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. Zostały one połączone w jedną i umieszczone w budynku obecnego gimnazjum. Data powstania tego budynku sięga roku 1922. Podczas działań wojennych miejscowość bardzo ucierpiała, a wnętrze miasta zostało zrabowane i spalone.
W czasie wojny w budynku szkoły mieścił się szpital wojskowy, a sala gimnastyczna stanowiła stajnię dla koni. Ławki i inne urządzenia szkolne zostały wywiezione w 1945 roku przez Armią Radziecką do Legnicy i Lubina.
Pierwsi osadnicy pojawili się w Chobieni w roku 1945, byli to głównie repatrianci ze Wschodu. Ludność niemiecka została wysiedlona jesienią 1945 roku. W miarę napływu ludności wzrastała konieczność utworzenia polskiej szkoły. Budynek szkolny był zdewastowany, dlatego szkoła powstała w sali budynku parafialnego. Wyposażenie stanowiło kilka ławek i tablica na stojaku. Funkcję utworzenia szkoły objęła pani Stefania Akerman- mieszkanka Chobieni, nauczycielka, repatriantka ze Lwowa. Dnia 01 marca 1947 odbyło się otwarcie szkoły. Uczęszczało do niej wówczas 79 dzieci, które uczyły się w czterech oddziałach. Nauka odbywała się na dwie zmiany, a ogólna liczba dni, w których odbyła się nauka wyniosła 84. W roku szkolnym 1947/1948 wzrosła liczba uczniów do 96 a oddziałów do 5. Nauka odbywała się na trzy zmiany, a jedyną nauczycielką była pani Stefania Akerman.  01 kwietnia 1948 roku do szkoły przybyła druga nauczycielka- pani Genowefa Miłaszewicz. W tym czasie szkoła przeniosła się do właściwego budynku szkolnego, gdzie przygotowano dwie sale lekcyjne. W kolejnym roku szkolnym liczba uczniów wzrosła do 182. Po przyłączeniu szkoły z Naroczyc przybyła kolejna nauczycielka- pani Zyta Buchert. W kolejnych latach wzrastała liczba uczniów, oddziałów oraz klasopracowni. Budynek szkoły remontowano. Przybywała kadra pedagogiczna. Szkoła kształciła i wychowywała, była centrum wydarzeń kulturalnych, a uczniowie osiągali liczne sukcesy w nauce i sporcie.

01 kwietnia 1967r. szkole nadano imię Bohaterów Westerplatte.

Warunki nauki i pracy w szkole nadal były trudne. Liczba uczniów wzrosła w roku 1997 do 390. Uczniowie tworzyli 19 oddziałów, a klasopracowni było tylko 8. Z pomieszczeń strychu i piwnicy utworzono 6 dodatkowych sal. Nauka w klasach młodszych odbywała się na dwie zmiany. We wrześniu 1994r. rozpoczęto rozbudowę szkoły. Dobudowanych zostało 11 klasopracowni, biblioteka z czytelnią, sala sportowa z salą do gimnastyki korekcyjnej, kuchnia ze stołówką oraz pomieszczenia biurowo- administracyjne i gospodarcze. Uroczyste otwarcie nowej części szkoły miało miejsce 09 października 1997r.
01 września 1999 roku wprowadzona została w naszym kraju reforma oświaty. Zmienił się system nauczania: utworzono sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum. Zaczęły one funkcjonować jako oddzielne szkoły w jednym budynku szkoły. W roku 2000 rozpoczęto remont starego budynku szkoły z przeznaczeniem dla gimnazjum. Remont zakończył się w roku 2002. Od tego czasu można stwierdzić, ze baza szkoły odpowiada wymaganiom XXI wieku.
Przy Szkole Podstawowej w Chobieni funkcjonowały szkoły filialne: w Kębłowie, Górzynie oraz Orsku. Po likwidacji filii w Kębłowie oraz Orsku powstał Zespół Szkół w Chobieni/2003r./. Początkowo należała do niego też szkoła w Górzynie. Po jej likwidacji, w 2004r. Zespół Szkół w Chobieni stanowiły: Szkoła Podstawowa w Chobieni oraz Gimnazjum w Chobieni.
W roku 2008 przedszkole gminne w Chobieni przeniesione zostało z budynku przy ulicy Nadrzecznej i włączone w kompleks szkolny, w ten sposób od 1 września 2008r. utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny.
W skład tego zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Gimnazjum w Chobieni oraz Przedszkole Gminne w Chobieni.

Dyrektorzy
chobieńskiej szkoły

– Stefania Akerman – założycielka i kierowniczka szkoły podstawowej w latach  1947-1970

– Marian Rachwalski – dyrektor szkoły podstawowej  w latach 1970-1976

– Michał Czerep – dyrektor szkoły podstawowej  w latach 1976-1977

– Jan Kuziak – dyrektor szkoły podstawowej  w latach 1977-1986

– Zbigniew Jadach – dyrektor szkoły podstawowej  w latach 1986-2000

– Irena Podlewska – dyrektor Gimnazjum  w latach 1999-2003

– Roman Kuziak -dyrektor Szkoły Podstawowej w latach 2000-2003, dyrektor Zespołu Szkół w latach 2003-2008, od 2008 roku dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Od 01 września 2015 Zespołu Szkół.

 

Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Westerplatte

w latach 1998-2002

ROK SZKOLNY 1999/2000
Wchodzi w życie reforma oświaty, zmieniają się programy nauczania, nazwy niektórych przedmiotów. Powstaje nowy etap kształcenia  – Gimnazjum. Od tego roku Szkoła Podstawowa jest sześcioletnia. Po niej następuje trzyletnia nauka w Gimnazjum. Nasza szkoła odczuła te zmiany zmniejszeniem liczby uczniów. Do Gimnazjum poszły 74 osoby, w Szkole Podstawowej uczy się 300 uczniów w tym 25 pierwszoklasistów, a 75 to ośmioklasiści. Również kadra nauczycielska zmniejszyła się, 5 nauczycieli przeszło do Gimnazjum, u nas pracuje 26. W szkole działają różne koła zainteresowań, zespół taneczny, muzyczny i wokalny oraz uczniowski klub sportowy. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, posiada pracownie naukową, bibliotekę, świetlicę, salę sportową i stołówkę szkolną.
Najważniejsze wydarzenia odnotowane w szkolnej kronice:
– Ślubowanie na Sztandar Szkoły uczniów klas I a i I b,
– W dniach 1-15 października 1999 r. odbył się  turnus profilaktyczno – zdrowotny w Łebie – tzw. „Zielona Szkoła”. Uczniowie byli na wycieczce w Trójmieście, na Helu, a także w Słowińskim Parku Narodowym. Podczas turnusu odbyły się liczne konkursy min. „ Miss Zielonej Szkoły ” i „ Przebierańców ”,
– 14 grudnia 1999 nasza szkoła była organizatorem Finału Regionu Legnickiego w Unihoc’u. Zajeliśmy II miejsce.
– 7 marca 2000 r. uczniowie naszej szkoły występowali w telewizji. Klasa VI b wraz z reprezentantem Krzysztofem Waścińskim wzięła udział w programie „KRZYŻÓWKA TRZYNASTOLATKÓW ” .   Oczywiście zwyciężyliśmy!!!

– W maju odbył się po raz kolejny egzamin klas ósmych do szkół średnich, a jednocześnie był to ostatni raz, gdyż były to ostatnie ósme klasy,
– 21 czerwca  w GAZECIE GŁOGOWSKIEJ napisali o naszych artystycznych i sportowych dokonaniach,
– 21 czerwca pożegnaliśmy ostatnie ósme klasy, gdyż od przyszłego roku zostanie wprowadzone Gimnazjum.

ROK SZKOLNY 2000/2001

– W dniach 8-21 września 2001 r. odbył się turnus profilaktyczno – zdrowotny w Stegnach tzw.”Zielona Szkoła”.  Jak co roku na „zieloną szkołę” wyjechały wszystkie klasy wraz z wychowawcami i nauczycielami.  Oprócz normalnej nauki były przeprowadzane ciekawe konkursy i wycieczki. Mieliśmy okazję wędrować po wydmach w okolicach Łeby.

12 grudnia 2000 r. odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego „ IDĄ ŚWIĘTA”, a 13 grudnia laureaci zaprezentowali się w GCKiS w Rudnej, gdzie I miejsce zajęła Izabela Mikołajun kl. VI, II miejsce Agata Banaszkiewicz kl.VI, III miejsce Kamila Kita kl. III a,
– 15 grudnia 2000 przyjechało 12 drużyn z całego województwa dolnośląskiego na zawody w BADMINTONIE. Zawody zorganizowane były przez Uczniowski Klub Sportowy działający przy SP i Gimnazjum w Chobieni przy współpracy Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. SP Chobienia wystawiła dwa składy: skład 1 zajął I miejsce zaś 2 skład –  IV miejsce,
– 7 stycznia po raz pierwszy zagrała WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w IX FINALE. Inicjatorem akcji był Harcerze z IX Drużyny Harcerskiej „ Westerplatczycy”, która działa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chobieni. Podczas akcji licytowano obrazy i okolicznościowe pamiątki,
– 23 stycznia 2001 r. odbył się I etap konkursu ortograficznego, z którego wyłoniono uczestników II etapu w który I miejsce zajęła Dominika Gubczyk,
– 2 marca 2001 r. w Wałbrzychu pożegnaliśmy Panią Stefanię Akerman założycielkę i długoletnią kierowniczkę Szkoły Podstawowej w Chobieni. Na pamiątkę została nazwana jej imieniem jedna z chobieńskich ulic – leżąca od południowej strony terenu szkoły,
– 13 marca odbyła się I Konferencja Rejonowa: Rodzina – Szkoła – Wychowanie, w której jako jedna z nielicznych szkół z powiatu brała udział nasza szkoła,
– 6 kwietnia w Rudnej odbyła się 33 edycja konkursu wiedzy turystycznej i krajoznawczej PTTK „ Dolny Śląsk” – etap powiatowy w którym Karolina Śmieszała zajęła III miejsce,
–  w kwietniu 2001 odbyły się obchody 20 – lecia zespołu „ALIKWOT”,

– na zaproszenie Szkoły Integracyjnej w WILHELMSHAVEN od 10 do 17 czerwca 2001 r. zespół muzyczny „ ALIKWOT” był gościem w  tej szkole i miejscowości,
– 25 kwietnia odbyło się spotkanie klas I-III z policjantami z Rudnej na które policjanci przybyli z psem policyjnym. Funkcjonariusze opowiadali o swojej pracy, o bezpiecznym zachowaniu ,ale także przeszkolili dzieci jak zachować się w  przypadku agresywnego zachowania i ataku psa.
– 20 maja obchodziliśmy w szkole Dzień Europy – tradycyjną już imprezę na której dzieci i młodzież przedstawiają kulturę ,geografię , obyczaje i kuchnie poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

ROK SZKOLNY 2001/2002
– 1 września 2001 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.Na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni powołano Pana Romana Kuziaka. Nowy dyrektor został wybrany w drodze konkursu. Pan Kuziak w szkole podstawowej a później w gimnazjum w Chobieni pracuje od września 1990 r.Jest absolwentem naszej szkoły podstawowej.
– W dniach 17- 30 września 2001 r. odbył się turnus profilaktyczno – zdrowotny w Mrzeżynie. Podczas „zielonej szkoły” poza nauką, odbyły się liczne wycieczki min. do Kołobrzegu, Świnoujścia, Wyspy Uznam i Wolin , przeprowadzono szereg konkursów. Dzieci mogły także korzystać z hydromasaży i zabiegów inhalacyjnych.
– 13 października 2001 w sali Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego Pan Władysław Wilczura z rąk Wojewody Dolnośląskiego odebrał Krzyż Orderu Odrodzenia Polski.

– 23 listopada uczniowie naszej szkoły mogli wysłuchać gry zespołu „AMTRAKT”, który przedstawił muzyczne wędrówki „ Janka Muzykanta” od klasyki do pop muzyki. W trakcie gry zespołu przeprowadzone były konkursy muzyczne z nagrodami,
– od 14 do 21 listopada została zorganizowana przez uczniów klasy IV a z wychowawcą Z. Jadachem wystawa pod tytułem „ Prymas Tysiąclecia”,
– 18 stycznia 2002 r.odbyły się w naszej szkole Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihoc’u, gdzie nasza drużyna pod opieką Pana mgr  Ryszarda Węgrzyna zajęła I miejsce,

– w czasie ferii zimowych odbyły się wycieczki krajoznawcze do Wrocławia i Lubiąża,
– 28 lutego 2002 odbył się spektakl Teatru Lalek z Krakowa pt. „ Czwarty Mędrzec Wschodu”,
– na początku marca w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „ Supermózg”.  Do konkursu zgłosiło się 9 czteroosobowych drużyn. Zwyciężyła jedna drużyna w składzie Anna Gręda, Dominika Edelman, Wojciech Izak i Patryk Sypień, która pojechała na eliminacje Powiatowe, gdzie zajęła IV miejsce,
– „ALIKWOT”  wydał płytę,
– uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali swój poważny egzamin,
– 10 kwietnia odbył się Dzień Sportu i Rekreacji,
– 17 maja w Motelu w Karczewiskach dał koncert zespół muzyczny naszej szkoły „ ALIKWOT” pod kierownictwem Pana W. Wilczury. Muzycy – uczniowie uświetnili przypadający w maju Dzień Hutnika. Zostali zaproszeni przez Dyrekcję Huty „ Cedynia” z Orska.
– 31 maja 2002 r. w konkursie fotograficznym „ Moja Mała Ojczyzna” Dagmara Dudek, Natalia Bagińska i Radosław Welgos zajęli I miejsce,
– od 31maja do 13 czerwca odbył się turnus profilaktyczno – zdrowotny w Rowach. Po raz drugi w tym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość wyjechać na “zieloną szkołę”. Podczas turnusu odbyły się liczne wycieczki i konkursy,
– Brązowa Jodła dla „ ALIKWOTU ” zdobyta na XXIX Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
ROK SZKOLNY 2002/2003
Kronika szkolna z tego roku zanotowała min.następujące wydarzenia:

– 18 września odbyła się wycieczka do Rezerwatu „ Skarpa Storczyków”,

– w październiku Szkolny Klub Europejski przeprowadził konkurs wiedzy o Europie. Zwyciężyli uczniowie w składzie: Mateusz Wilczewski, Dominika Edelman, Wojciech Izak,

– 14 listopada 2002 r. odbył się w naszej szkole I etap konkursu „ zDolny Ślązaczek”. Dwie osoby zakwalifikowały się do etapu Powiatowego. Anna Gręda uzyskała 34 punkty i została zakwalifikowana do etapu Wojewódzkiego,

– nasza szkoła zajęła I miejsce w finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie,

– 22 stycznia 2003 r.nasza szkoła zajęła III miejsce w finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihoc’u,

– 30 marca 2003 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur” 2003. Wyróżnienie uzyskał Wojciech Izak za uzyskany wynik,

– 10 maja , tradycyjny już Dzień Europy w szkole, połączony z uroczystym pochodem –  “Paradą Shumana”

· ZESPÓŁ SZKÓŁ w CHOBIENI
w latach 2003-2008

– 1 września 2003 r. po likwidacji filii Szkoły Podstawowej w  Orskupowstał Zespół Szkół w Chobieni. Początkowo należała do niego też szkoła filialna w Górzynie. Po jej likwidacji, w 2004r. Zespół Szkółw Chobieni stanowiły: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz Gimnazjum w Chobieni. Zespół Szkół w Chobieni funkcjonował przez 5 kolejnych lat szkolnych do 31 sierpnia 2008r. Natomiast w roku 2004 zlikwidowano Szkołę Filialną w Górzynie.

 OD 01 WRZEŚNIA 2008
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W CHOBIENI

OD 01 WRZEŚNIA 2015
ZESPÓŁ SZKÓŁ

OD 01 WRZEŚNIA 2017
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE