Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 wrzesień 2016

W dniu 1 września 2016 ( czwartek ) w Auli Zespołu Szkół w Chobieni podczas uroczystego apelu miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017.
Do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2016/2017 będzie uczęszczało 260 osób w tym:
w szkole podstawowej 190 uczniów, w gimnazjum 70 dziewcząt i chłopców. Uczniowie dowożeni będą do szkoły z miejscowości: Naroczyce, Nieszczyce, Ciechłowice, Radoszyce, Chełm, Orsk, Kębłów, Brodowice, Górzyn, Olszany, Miłogoszcz.
W skład Zespołu Szkół w Chobieni wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum.
W Szkole Podstawowej, dla klas I-VI, funkcjonuje jedenaście  oddziałów, a w Gimnazjum w klasach  I – III –  cztery oddziały.
W Zespole funkcjonują dwie świetlice, stołówka, biblioteka wraz z czytelnią i „Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej”. Zespół Szkół posiada dwie pracownie komputerowe, halę sportową oraz salę gimnastyki korekcyjnej.
W Zespole Szkół pracuje pedagog szkolny wspomagający nauczycieli, rodziców i uczniów w pracy wychowawczej. Uczniowie Zespołu Szkół pozostają pod opieką stomatologiczną prywatnego gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w szkole, który realizuje programy profilaktyczne.
Opieka pielęgniarki szkolnej zapewniona jest raz w tygodniu. Ponadto uczniowie mogą raz w miesiącu na lekcjach wychowania fizycznego korzystać z basenu w Rudnej, gdzie są dowożeni transportem finansowanym przez Gminę Rudna.
W szkole podstawowej nauczany jest język angielski od klasy pierwszej. W gimnazjum prowadzona jest nauka dwóch języków obcych z podziałem na grupy zaawansowania: języka angielskiego i języka niemieckiego.
W bieżącym roku szkolnym do dwóch oddziałów klas pierwszych będą uczęszczać dzieci siedmioletnie. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich  otrzymają ministerialne podręczniki. Również uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum będą korzystali z podręczników zakupionych za dotację państwową. Będą one na wyposażeniu szkoły. Jeden podręcznik będzie przekazywany kolejnym dwóm rocznikom .
W ramach przygotowania do roku szkolnego 2016/2017, w budynkach szkoły podstawowej i gimnazjum, podczas wakacji, wykonane zostały następujące prace inwestycyjne i remontowe:
1.Inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy Rudna:
a)  remont budynku szkoły podstawowej polegający na wymianie posadzek na korytarzu szkolnym i w sali komputerowej,
b)  wykonanie odwodnienia studzienki okiennej przy sali komputerowej oraz regulacji  studzienki przy sali centrum rehabilitacji .
Na realizację ww. zadań zostały przez Gminę Rudna przeznaczone środki finansowe w wysokości  80 000,00 zł.
2. Prace wykonane przez konserwatora podczas wakacji:
a) obiekt szkoły podstawowej – malowanie klasy 105, malowanie bloku żywieniowego,  pracowni komputerowej, wymiana puszek osłonowych przy lampach, naprawa drzwi w toalecie, przegląd stolików i krzeseł,
b)obiekt gimnazjum – malowanie klasy 117, wymiana opraw oświetleniowym w pracowni komputerowej, malowanie elementów drewnianych przy oknach  archiwum, naprawa drzwi w toaletach, przegląd stolików i krzeseł,
c) parking – wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ( malowanie linii).


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content