“Around the world with postcards”

W okresie przedświątecznym uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Chobieni wzięli udział w projekcie “Around the world with postcards”(z pocztówkami dookoła świata). Celem projektu jest wymiana korespondencji w języku angielskim z młodzieżą z całego świata, umiejętności dzielenia się tradycją swojego kraju, myśli, czy spostrzeżeń. Uczniowie wykonali około 50 kartek świątecznych, które wysłane zostały do szkół we Włoszech i Hiszpanii.
Następne kartki będą o tematyce walentynkowej i wysłane zostaną do krajów zainteresowanych wymianą korespondencji, takich jak: Czechy Serbia, Mołdawia, Tajlandia i Ukraina.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content