Szkolny klub sportowy

 Program „Szkolny Klub Sportowy”Zespół Szkół w Chobieni został zakwalifikowany do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Szkolny Klub Sportowy”.

Zespół Szkół złożył w listopadzie 2016 wniosek na realizację programu dla dwóch grup uczniowskich. Ministerstwo zakwalifikowało do projektu jedną grupę ćwiczebną dziewcząt Szkoły Podstawowej w Chobieni . 
W ramach pozyskanych środków na realizację Programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 r., będą prowadzone zajęcia dla jednej grupy ćwiczebnej, w wymiarze 2 godzin w tygodniu ( poniedziałki i wtorki) dla dziewcząt klas IV w wiodących w naszej placówce dyscyplinach sportowych: badminton i unihokej.
Zajęcia poprowadzi pan Ryszard Węgrzyn.
Szkolnym koordynatorem projektu i osobą wyznaczoną do kontaktów jest pani Małgorzata Woźniak-Węgrzyn (nr tel. 76 843 95 23 , e-mail: zs.chobienia@interia.pl ).

Wstępny nabór na zajęcia został przeprowadzony przed złożeniem wniosku o przyjęcie do projektu i objął grupę wszystkich dziewcząt klas IV Szkoły Podstawowej. Natomiast dziewczynki z klas V-VI biorą udział w tego samego typu zajęciach prowadzonych w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTA CHOBIENIA”.

Wszystkich chętnych uczniów , którzy nie biorą udziału w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” zapraszamy na zajęcia sportowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTA CHOBIENIA”.

Program „Szkolny Klub Sportowy” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w szkołach przez 35 tygodni w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2017 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Założono przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W skład jednej grupy ćwiczebnej muszą wchodzić wyłącznie uczniowie jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach. Przynajmniej raz na semestr muszą oni przejść testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do wskazanej elektronicznej bazy danych. Program realizowany jest w naszym województwie przez Wojewódzką Federacje Sportu wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content