Listy do Ziemi

Listy dla Ziemi

              To już druga edycja pisania listów w naszej szkole. Tegorocznym tematem jest niska emisja i gospodarka odpadami, a jej celem tradycyjnie już edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez informację o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych. Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Wszystkim nam zależy na czystym powietrzu i pięknie przyrody, stąd też nasza inicjatywa dołączenia do organizowanej akcji.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content