Lekcja edukacyjna w ZOO

LEKCJA W TERRARIUM

Świat Bezkręgowców to temat zajęć edukacyjnych zrealizowany na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu dnia 30 listopada. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy Va VIa i VIb. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć żywe okazy owadów i pajęczaków, poznać ich przystosowania do środowiska i zapoznać się z terminami mimetyzm i mimikra. Terrarium to nie jedyne miejsce, które odwiedziliśmy. Byliśmy też w Afrykarium i wielu innych miejscach Wrocławskiego ZOO.

Przejazd do Wrocławia został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Rudna w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content