DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Chobienia, 29.09.2017 r.

SP.412.8.2017 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432 z późn.zm.) oraz  przepisy wydane na podstawie art.47 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz.59), Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte  w Chobieni, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalił w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla: :

  • szkoły podstawowej  –  13.10.2017, 30.04.2018, 02.05.2018,  04.05.2018,              01.06.2018 oraz     
  • gimnazjum  –  13.10.2017,18.04.2018,19.04.2018,20.04.2018 30.04.2018, 02.05.2018,  04.05.2018, 01.06.2018    

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content