WSPOMNIEŃ CZAR…

WSPOMNIEŃ CZAR…

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”. Nawiązując do sentencji Terry Pratchet emerytowani nauczyciele zaszczycili swoją obecnością Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni po to, aby wspólnie udać się w podróż do przeszłości i wydobyć z niej to, co ciekawe, zabawne, a także wywołujące łzę w oku. Ich przeżycia i wspomnienia z pracy w szkole mieli przyjemność wysłuchać uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy z wielkim entuzjazmem oczekiwali na to spotkanie. Mogli oni zadać pytania i dowiedzieć się, jak kiedyś wyglądała praca w szkole. Pan dyrektor Zbigniew Jadach zwrócił uwagę na fakt, iż historia zatoczyła koło, gdyż on jako wieloletni zastępca dyrektora szkoły przejął z rąk dyrektora Jana Kuziaka w 1986 roku tę funkcję, by po kilkunastu latach piastowania stanowiska przekazać ją w 2000 roku synowi byłego dyrektora – Romanowi Kuziakowi – absolwentowi szkoły w Chobieni, który to stanowisko piastuje od 18 lat. Dyrektorowi Zbigniewowi Jadachowi bardzo spodobało się porównanie kierowania szkoły do sterowania okrętem, które pojawiło się w pytaniu uczniów. Młodzież dowiedziała się, jak powstał i rozkwitał słynny zespół „Alikwot” prowadzony przez Pana Władysława Wilczurę, którego osiągnięcia sięgają rangi ogólnopolskiej, a najważniejsze z nich to Złota Jodła na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Ponadto usłyszeli również od Pana Ryszarda Grędy i Władysława Wilczury jak kiedyś rozwijał się sport, jak uczniowie przygotowywali się do zawodów i które dyscypliny były wiodące. Pani Zofia Zając opowiedziała uczniom trochę o logistyce, jak wyglądała i gdzie znajdowała się biblioteka oraz o swojej pracy w niej i na stanowisku nauczyciela. Pani Halina Poźniak wspominała pracę w edukacji wczesnoszkolnej oraz opowiedziała o swoim czasie na emeryturze. Od Pani Barbary Wilczewskiej uczniowie mogli usłyszeć o pracy resocjalizatora – niełatwej w szkole i w domu pracy wychowawczej. O tęsknocie za pracą, spotkaniami z ludźmi, harcerstwem opowiedziała Pani Maria Mularczyk. Dowiedzieliśmy się, że w czasach, kiedy granice nie były „szeroko otwarte”, jedna z uczennic szkoły była nawet na Uralu. Natomiast Pani Barbara Wilczura porównała poziom czytelnictwa w tamtych czasach z mediami społecznościowymi funkcjonującymi obecnie i mającymi duże znaczenie dla młodzieży oraz podkreśliła popularność technik szybkiego czytania oraz zapamiętywania tekstu, które świadczą o dużej wadze czytelnictwa w dzisiejszych czasach. Na koniec spotkania głos zabrał Pan Michał Czerep, który wspominał, jak długie były kiedyś posiedzenia rady pedagogicznej i ile czasu trzeba było poświęcić na dokumentację szkolną. Emeryci wspomnieli również śp. Pana Mikołaja Peregryma, który oprócz tego, że był nauczycielem historii, skrzętnie pełnił funkcję sekretarza i bardzo dokładnie spisywał posiedzenia rad.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, które nie tylko ożywiło wspomnienia naszych drogich emerytów, ale również wzbogaciło wiedzę naszych uczniów na temat historii naszej placówki. Wydarzenie to zainicjowane zostało przez Panią Katarzynę Bolińską-Macieszę i Edytę Zgobik-Płatek z okazji zbliżających się obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content