DARMOWY BASEN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zarządzeniem Nr 459/2018 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 czerwca 2018r.,
Wójt Gminy Rudna zwolnił w całości mieszkańców Gminy Rudna z opłaty za korzystanie z basenu w Szkole Podstawowej w Rudnej w okresie ferii  letnich w roku szkolnym 2017/2018. Zgodnie z informacją przekazaną przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej zajęcia dla młodzieży planowane są  w godzinach 10:00-14:00, a dla dorosłych mieszkańców gminy w godzinach komercyjnej pracy obiektu, tj. w godz. 15:00-20:00 (ostatni wstęp o  godzinie 19:00), od 01 lipca 2018r. do końca wakacji.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content