ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 21 i 22 listopada 2019r. uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły brali udział w realizacji programu rekomendowanego „Archipelag Skarbów”. Program został zrealizowany dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudnej. W programie brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w  Rudnej. Zajęcia warsztatowe dla uczniów odbywały się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnej. Uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, mieli zapewniony transport na miejsce prowadzenia zajęć.

Uczniowie odbyli podróż w poszukiwaniu najcenniejszego skarbu jakim jest szczęście. Zwiedzili sześć wysp, na których pokonywali trudności , wykonywali zadania, zdobywali wiedzę i umiejętności. Program dotyczył bardzo ważnych sfer życia młodych ludzi: wartości, miłości, szacunku, seksualności, używek, uzależnień i przemocy . Pokonując poszczególne  zadania, osiągali drobne cele na drodze do pełnego szczęścia. Dowiedzieli się, że drobne nagrody wzmacniają chęć dążenia do osiągania coraz większych sukcesów. Można się zatrzymać i zadowolić drobnymi sukcesami, osiągnięciami, ale można też poczekać, poszukać, postarać się, poskromić soje „Tygrysy”  i osiągnąć pełny sukces i pełne szczęście.

Na zakończenie zajęć uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w Festiwalu Talentów. Nagrodą za udział w Festiwalu Talentów była możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotu, z którym związana była praca. Praca musiała dotyczyć jednego z problemów omawianych w czasie programu. Maciej Kolan uczeń klasy VIIa, jako jedyny z uczestników, otrzymał ocenę celującą z matematyki za udział w Festiwalu Talentów i prezentację swojej pracy. Wykonał pracę dotyczącą konsekwencji  łamania zasad ruchu drogowego, dokładnie wyliczając koszty poniesione przez sprawcę wykroczenia.

W pierwszym dniu realizacji programu odbyły się również szkolenia dla Rad Pedagogicznych w Chobieni i Rudnej oraz spotkania edukatorów z rodzicami uczniów, biorących udział w programie „Archipelag Skarbów”.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content