Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów  Westerplatte w Chobieni mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Klasy I-III.

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy IV –VIII.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona będzie zakładka Nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

                                                                                    Pozdrawiam

                                                                              Roman Kuziak

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                            im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content