INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINÓW PO KLASIE 8 W ROKU 2020.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINÓW PO KLASIE 8 W ROKU 2020.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWUJEMY CO NAJMNIEJ 1,5 – METROWY ODSTĘP OD INNYCH OSÓB.

ZAKRYWAMY USTA I NOS DOPÓKI NIE ZAJMIEMY MIEJSCA W SALI EGZAMINACYJNEJ.

ZAKRYWAMY USTA I NOS , KIEGY ROZMAWIAMY  Z KOLEGĄ ALBO NAUCZYCIELEM ORAZ KIEDY WYCHODZIMY Z SALI EGZAMINACYJNEJ.

UŻYWAMY TYLKO WŁASNYCH PRZYBORÓW DO PISANIA.

PAMIETAMY O DEZYNFEKCJI RĄK.

PO WYJŚCIU Z SALI EGZAMINACYJNEJ IDZIEMY BEZPOŚREDNIO DO DOMU.

ZAKRYWAJ USTA ZGIĘCIEM ŁOKCIA, KIEDY KICHASZ ALBO KASZLESZ, PAMIĘTAJ, ŻEBY NIE DOTYKAĆ DŁOŃMI OKOLIC TWARZY, ZWŁASZCZA UST, NOSA I OCZU.

1.Termin i czas egzaminów:

Język polski 16.06.2020 rozpoczęcie pracy z zestawem egzaminacyjnym  godzina 9.00 – czas trwania 120 minut.

Matematyka 17.06.2020 rozpoczęcie pracy z zestawem egzaminacyjnym  godzina 9.00 – czas trwania 100 minut.

Język angielski  18.06.2020 rozpoczęcie pracy z zestawem egzaminacyjnym  godzina 9.00 – czas trwania 90 minut.

  1. Zasady przeprowadzenia egzaminu

Każdego dnia:

– uczniowie przybywają do szkoły około godziny 8.30,

– uczniowie wchodzą do sali około godziny 8.40 zgodnie z listą obecności i losują stoliki,

– uczniom przypominane są zasady kodowania a następnie 2 uczniów wraz z członkiem komisji egzaminacyjnej udaje się do gabinetu p. Dyrektora w celu przyniesienia zestawów egzaminacyjnych,

– arkusze egzaminacyjne zostaną rozdane o godzinie 9.00 i uczniowie zaczną procedurę kodowania arkusza: sprawdzenie kompletności arkuszy, kodowanie arkuszy według instrukcji zawartej w arkuszu, ponowne zapoznanie się ze sposobem zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( dokładna instrukcja jest na pierwszej stronie arkusza)

– po wykonaniu powyższych czynności uczniowie rozpoczną pracę z arkuszem egzaminacyjnym ,

– Czas rozpoczęcia  i zakończenia egzaminu zapisany będzie na tablicy ,

-10 minut przed zakończeniem egzaminu nauczyciel  przypomni  uczniom, że mają 10 minut do zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym,

– po upływie czasu przeznaczonego na egzamin  poinformować uczniów o zakończeniu egzaminu, przewodniczący komisji  poleci zamknięcie zestawu i odłożenie go na brzeg stolika( uczniowie, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi mają dodatkowe 5 minut na tę czynność),

– uczniowie pozostają na swoich miejscach, nauczyciele odbierają prace, sprawdzają poprawność kodowania, kompletność materiałów,

-2 przedstawicieli uczniów zostaje w celu pełnienia nadzoru nad pakowaniem prac w koperty bezpieczne, pozostali mogą opuścić salę.Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

Nie można korzystać z kalkulatora i słownika.

Uczniowie muszą samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.

15 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nie można opuszczać Sali.

Należy zgłaszać potrzebę skorzystania z toalety.

KODOWANIE KARTY ODPOWIEDZI

Aby zaznaczyć wybraną odpowiedź zaczerniamy kwadrat odpowiadający tej odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Jeśli chcemy zmienić odpowiedź to zaczerniony kwadrat „bierzemy” w kółko i zaczerniamy kolejną odpowiedź. Jeśli chcemy wrócić do odpowiedzi, która „wzięliśmy” w kółko to rysujemy strzałkę i piszemy np. odpowiedź A( symbol tej odpowiedzi, która wybieramy). Ta instrukcja będzie również zamieszczona w arkuszu.

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki będzie trzeba wyrwać ze środka 8 stron tworzących kartę rozwiązań. W tej karcie należy zapisać rozwiązania zadań otwartych. Na egzamin uczniowie są zobowiązani przynieść legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości, 2x długopis z czarnym tuszem, linijkę na egzamin z matematyki.

NA EGZAMINIE UŻYWAMY TYLKO DŁUGOPISU Z CZARNYM TUSZEM.NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE (www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są wszystkie informacje o egzaminie. Zapraszam do korzystania z informatora . Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowych wyjaśnień, zapraszam do szkoły.
M. Woźniak-Węgrzyn


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content