SPIS PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASA AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

I Nowa podstawa programowa (2018)

red. ks. Władysław Kubik SJ

Bóg – nasz Ojciec

(Podręcznik+zeszyt ćwiczeń)

WAM

II

red. Władysław Kubik SJ

Kochamy Pana Jezusa

(Podręcznik+zeszyt ćwiczeń)

WAM

III

red. Władysław Kubik SJ

Przyjmujemy Pana Jezusa

(Podręcznik+zeszyt ćwiczeń)

WAM

IV

red. Zbigniew Marek SJ

Zaproszeni przez Boga

(Podręcznik)

WAM

V

Nowa podstawa programowa (2018)

red. ks. Władysław Kubik SJ

Szukam cię

(Podręcznik)

WAM

VI

red. Zbigniew Marek

Przemienieni przez Boga

(Podręcznik)

WAM

VII

red. Władysław Kubik SJ

Szukam was

(Podręcznik)

WAM

VIII

red. Władysław Kubik SJ

Jestem z wami

(Podręcznik)

WAM