ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się

dnia 01.09.2020r. 

 1. Dowozy do szkoły na godzinę 8.00, zgodnie z harmonogramem przewoźnika z poprzedniego roku., szczegółowy plan dowozu podamy w poniedziałek.
 2. Msza św. w kościele -godz. 8.15
 3. Spotkanie w klasach z wychowawcami klas II-VIII – godz. 8.45.
 4. Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami , dyrekcją i wychowawcami spotykają się przed szkołą o godz. 8.45 / w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych w auli szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego/ .
 5. Odwozy uczniów autobusami szkolnymi -godz. 9.45

Proszę uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych  o zwrócenie uwagi  na oznakowania wejść do szkoły dla poszczególnych klas , tj;

-klasy I  i III SP wchodzą  do szkoły wejściem od strony parkingu przy hali sportowej.

-klasy II SP wchodzą do szkoły od strony parkingu /metalowe drzwi/,

-klasy Va, Vb, VIIIb  wchodzą do budynku wejściem głównym od strony byłego Gimnazjum,

-klasy IVa, IVb, VIa wchodzą do szkoły wejściem  głównym  SP /przy dyżurce pani woźnej/,

-klasy VIIa, VIIb, VIIc i VIIIa  wchodzą do szkoły ,,wejściem dolnym”do szatni SP . 

Podstawowe zasady związane z reżimem sanitarnym

 Często myj  ręce

Po wejściu do szkoły dezynfekuj  dłonie

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy/1,5m/

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Zakładaj maskę w autobusie, szatni szkolnej

Przydział sal  lekcyjnych

I a- Fechner-Próchnika Renata  sala 015

Ib- Łyko Danuta sala 016

IIa -Smulska Anna sala 113

IIb -Gurdak Renata sala 111

IIIa- Zdobylak Anna sala 108

IIIb- Karpiak Jolanta sala 105

IVa- Zgobik-Płatek Edyta sala 109

IVb- Drak Dorota sala 107

Va- Bolińska-Maciesza Katarzyna sala 106

Vb -Węgrzyn Ryszard  sala 203

VIa- Bagińska Joanna sala 110/chemia/

VIIa- Zając Jacek sala 201

VIIb- Woźniak-Węgrzyn Małgorzata sala 204

VIIc-Suchecki Maciej sala 202

VIIIa- Kuziak Roman sala 110/historia/

VIIIb- Cieślik Krystyna sala 111/matematyka/

Zadania o obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia dziecku do szkoły maseczki lub innej osłony .  
 2. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą na teren budynku szkoły bez uzasadnionej przyczyny. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci oczekują w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku głównego SP oraz przy wejściu na halę sportową.
 3. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wejść na teren szkoły.   Na terenie szkoły rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 4. Rodzice dzieci klas I- VIII:
  1. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  2. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
  3. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
   w domu);
  4. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 5. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki), zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy.

 

 

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content