KOMUNIKAT CKE

Drodzy rodzice!

Poniżej zamieszczamy link do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Pozostałe komunikaty znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Harmonogram, komunikaty i informacje.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content