SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

Uczniowie klas drugich w ramach realizowanego Międzynarodowego Projektu  CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI spotkali się  leśniczym – panem Janem Mareckim z Nadleśnictwa Karczma Borowa oraz panem Tadeuszem Smolińskim z koła łowieckiego „Las” Wrocław.                    Głównym celem tego spotkania było poznawanie środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody oraz pracy leśnika, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą, uświadomienie wpływu lasu na każdego z nas, zdobycie wiedzy o zagrożeniach środowiska oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń. Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach  zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Oglądali także przywiezione eksponaty leśne – m.in. poroże jelenia, daniela I łosia.                                                                                                                  Uczniowie bardzo angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali na stawiane im pytania oraz sami zadawali wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content