ZARZĄDZENIE P.O. DYREKTORA W SPRAWIE ZMIAN DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE