SPOTKANIE Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

 „Bezpieczny Dolnoślązak” 2021

W ramach realizacji projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, dniu 12 marca 2021r.  odbyło się spotkanie klas IV – VIII z inspektorem danych osobowych panią Alicją Grzesińską – Świętek. Tematem spotkania była „Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej”.  Zajęcia odbyły się online za pośrednictwem platformy Teams. 

Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z RODO : pojęcie danych osobowych, rodzaje danych, znaczenie ochrony danych w pracy zdalnej. Zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z udostępniania danych osobowych własnych i innych osób oraz ewentualnymi konsekwencjami nierozważnego dysponowania danymi. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność i sposoby ochrony danych osobowych: zabezpieczenia urządzeń na jakich młodzi ludzie dysponują danymi, kodowanie wiadomości zawierających dane osobowe. W praktyce podczas zabawy interaktywnej uczniowie mieli możliwość przećwiczenia własnego zachowania, w sytuacji próby wyłudzenia danych przez osobę nieuprawnioną oraz zweryfikowania swoich własnych informacji na temat danych osobowych w rozmowie ze specjalistą.

Serdecznie dziękujemy pani Alicji Grzesińskiej – Świętek za kompendium wiedzy oraz wsparcie i udział w realizacji projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”

Koordynator projektu

Izabela Tetera


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content