SPOTKANIE Z INSPEKTOREM RODO W KLASACH I-III

Kolejnym działaniem w  realizacji projektu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!”, były zajęcia dla klas I-III. Zajęcia odbyły się w dniu 16 marca 2021r. i podobnie jak zajęcia dla klas IV – VI,  przeprowadziła je Pani Alicja Grzesińska – Świętek,  inspektor danych osobowych. Temat spotkania brzmiał „Chronisz dane, chronisz siebie”.  Zajęcia odbyły się stacjonarnie w poszczególnych klasach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Podczas zajęć w formie zabawy i ćwiczeń praktycznych uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z RODO : pojęcie danych osobowych, rodzaje danych osobowych, znaczenie ochrony danych w pracy zdalnej ucznia. Była muzyka, śpiew, zabawa i praca zdalna, wszystko w celu zapoznania uczniów z zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanego udostępniania danych osobowych własnych i innych osób niepożądanym użytkownikom. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność i sposoby ochrony danych osobowych oraz sposoby zachowania dzieci w sytuacji naruszenia ich danych. W praktyce podczas zabaw interaktywnych uczniowie mieli możliwość przećwiczenia własnego zachowania, w sytuacji próby wyłudzenia danych przez osobę nieuprawnioną.

Serdecznie dziękujemy pani Alicji Grzesińskiej – Świętek. Głęboko wierzymy, że okazana przez Panią pomocna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej, bezpiecznej pracy zdalnej.  Dziękujemy za udział w  realizacji projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Koordynator projektu

Izabela Tetera


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content